Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


www

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
www [2016-12-20 15:11]
fuxa Přesměrování na HTTPS
www [2019-06-25 11:30]
fuxa Access log + PHP time
Řádek 31: Řádek 31:
 <code apache> <code apache>
 RewriteEngine On RewriteEngine On
-RewriteCond ​ %{HTTP_HOST} ​ !^www\.hlavni-domena\.tld$ +RewriteCond ​ %{HTTP_HOST} ​ !^www\.hlavni-domena\.tld$ ​[NC] 
-RewriteRule ​ (.*)  http://​www.hlavni-domena.eu/$1  [R=301,​QSA,​L]+RewriteRule ​ (.*)  http://​www.hlavni-domena.tld/$1  [R=301,​QSA,​L]
 </​code>​ </​code>​
  
 +pro zachování HTTP[S] protokolu. nebo další řešení [[http://​stackoverflow.com/​questions/​19372594/​preserve-http-https-protocol-in-htaccess-redirects|stackoverflow - Preserve HTTP/HTTPS protocol in .htaccess redirects]]
 +<code apache>
 +RewriteCond %{HTTPS}s ^(on(s)|offs)$
 +RewriteRule ^ - [env=proto:​http%2]
 +
 +RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.hlavni-domena\.tld$ [NC]
 +RewriteRule ^(.*)$ ​ %{ENV:​proto}://​www.hlavni-domena.tld/​$1 ​ [R=301,​QSA,​L]
 +</​code>​
 ===== Nastavení 404 stránky ===== ===== Nastavení 404 stránky =====
 Do www-rootu nahrajte (například přes FTP) soubor ''​.htaccess''​ obsahující řádek například \\ Do www-rootu nahrajte (například přes FTP) soubor ''​.htaccess''​ obsahující řádek například \\
Řádek 93: Řádek 101:
   * application/​json   * application/​json
 Pro další typy, location, ... možno zapnout lokálně přes [[http://​httpd.apache.org/​docs/​2.2/​howto/​htaccess.html|.htaccess]] viz dokumentace. Pro další typy, location, ... možno zapnout lokálně přes [[http://​httpd.apache.org/​docs/​2.2/​howto/​htaccess.html|.htaccess]] viz dokumentace.
 +
 +===== Access log + PHP time =====
 +poslední číslo log/​access_log je: time taken to serve the request, in **microseconds**. Obvykle tedy čas generování stránky přes PHP. \\
 +9 161 478 µs = 9 sec
www.txt · Poslední úprava: 2019-06-25 11:30 autor: fuxa